Kremsmueller_OMV-Reparatur Kolonnenteil

Kremsmüller popravi srce rafinerije OMV v rekordnem času

Družba Kremsmüller je pomembno sodelovala pri ponovnem zagonu rafinerije OMV v Schwechatu. Vsa dela so bila opravljena brez nesreč in v rekordnem času.

V začetku junija 2022 je družbo Kremsmüller njen dolgoletni partner OMV pooblastil za izvedbo nujnih popravil na glavnem stolpu obrata za destilacijo surove nafte. Škoda, zaradi katere je proizvodna zmogljivost rafinerije padla na 20 %. Rezultat je bila velika politična in gospodarska pozornost.

Izkušnje razbremenijo časovni pritisk
»Naročilo je v bistvu obsegalo novo izdelavo in zamenjavo osrednjih komponent sistema,« pojasnjuje Gregor Kremsmüller, solastnik skupine Kremsmüller. »Skupno je bilo v delavnicah družbe Kremsmüller v Steinhausu predelanih okoli 50 ton jekla.« Štiri različne materiale je bilo treba predelati v eno komponento ob upoštevanju najožjih tolerančnih razredov. »Natančnost, ki jo je bilo mogoče zagotoviti le z natančnim laserskim merjenjem,« dodaja Kremsmüller. »Le zelo malo avstrijskih podjetij lahko proizvede stožec s premerom 8,5 metra.«

Zaradi velikega pomena obrata OMV za zanesljivost oskrbe v Avstriji je delo potekalo maksimalno zavzeto. 50 zaposlenih v proizvodnji v Steinhausu in 50 do 60 drugih zaposlenih iz obrata Kremsmüller v Schwechatu je bilo od junija do oktobra popolnoma predanih delu. Družba Kremsmüller je prevzela tudi pomožna dela, kot so proizvodnja in montaža jeklenih konstrukcij, dela EMSR in storitve HKLS.

Pri vseh opravilih je bil dan velik pomen kakovosti in varnosti in delo je bilo mogoče zaključiti brez incidentov.

Prispevek k domači energetski varnosti
»Na dejstvo, da je družba Kremsmüller pomembno prispevala k ponovnemu zagonu rafinerije, smo še posebej ponosni,« je vesel Kremsmüller. »Hvala tudi celotni ekipi, ki je dala vse od sebe s svojim znanjem in timskim duhom. Pohvale tudi za naročnika OMV, ki je pravočasno premaknil vse vzvode.«

Kremsmueller_OMV-Reparatur Mitarbeiter
Zaposleni družbe Kremsmüller popravljajo rafinerijo OMV v Schwechatu

Kremsmüller pričakuje, da bodo rafinerije dolgoročno še naprej igrale pomembno vlogo pri domači energetski varnosti: »Predvsem ta panoga industrije bo v prihodnosti dala pomemben zagon za energetski prehod. Tudi ob največjem razmahu vetrne, vodne in sončne energije bo Avstrija vedno ostala država uvoznica energije. Zato bodo imeli trajnostni tekoči in plinasti viri energije iz biološke ali sintetične proizvodnje pomembno vlogo za industrijo.«

Poleg tega družba Kremsmüller sodeluje pri obsežnih pionirskih projektih, ki vključujejo industrijsko odpadno toploto, npr. pri projektu Aurubis v Hamburgu. V trenutno največjem projektu za industrijsko odpadno toploto v Nemčiji toplota izhaja iz kemičnega procesa in bo od leta 2024 na voljo za ogrevanje več kot 20.000 gospodinjstev, s čimer bo letno prihranjenih do 100.000 ton CO2.

Na naši spletni strani spletna stran boste prejeli vse informacije o storitvah družbe Kremsmüller.