Dulap de comandă Kremsmüller
Dulapuri pentru sisteme de comandă şi controlul proceselor. Aici sunt incluse printre altele soluţii de automatizare pentru tehnologii de transport, sisteme de ambalare sau sisteme de umplere.
Dulap de comandă Kremsmüller Construcţie dulapuri de comandă Kremsmüller

Instandhaltung, Wartung & After-Sales-Service (RO)

Noutăţi
Sus, mai sus, antene radio
Sus, mai sus, antene radio
Aproximativ 140 de staţii radio din landul Salzburg au fost instalate de experţii în telecomunicaţii în cadrul unui proiect guvernamental
Acest proiect amplu serveşte într-adevăr securităţii naţionale. În cazul unei căderi de sistem, autorităţile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pot accesa acest sistem radio destinat serviciilor de urgenţă. Proiectul se află în curs de derulare de la începutul anului 2016 şi urmează a fi finalizat la sfârşitul anului 2018. Şi lucrările de revizie şi service au fost încredinţate experţilor Kremsmüller. Contractul de revizie, care are rolul de a asigura disponibilitatea şi siguranţa sistemului, este valabil până la sfârşitul anului 2020. Aproape jumătate din noile staţii radio sunt construcţii complet noi în regiuni greu accesibile, asociate cu condiţii parţial dificile. La aproximativ 45 din numărul total de instalaţii au fost necesare lucrări de montaj cu elicopterul. Chiar şi excavatoarele au trebuie transportate în unele cazuri cu elicopterul la faţa locului, pentru a putea executa lucrările de construcţie. Doriţi să aflaţi mai multe despre domeniul tehnologiei telecomunicaţiilor? Cu un clic pe contact (simbolul scrisorii din dreapta) puteţi lua legătura direct pe mail cu persoanele noastre de contact.
Februarie 2017
Know-how combinat pentru tehnologia gazelor naturale
Know-how combinat pentru tehnologia gazelor naturale
În Austria Inferioară a fost construită o instalaţie pentru uscarea cu TEG. Proiectul a fost realizat prin conlucrarea diferitelor divizii Kremsmüller
Pentru staţia de comprimare OMV din Auersthal, Kremsmüller a construit o unitate de regenerare cu refierbător TEG (obs. TEG=trietilenglicol). În cadrul unui proces de absorbţie, gazele naturale intră în contact intens cu TEG. Astfel, vaporii de apă şi hidrocarburile complexe pot fi separate din gazele naturale. În cadrul acestui proiect a fost acordată o atenţie deosebită conlucrării între cât mai multe sectoare. Pentru derularea comenzii, prestaţiile de inginerie, conducerea proiectului, documentaţia tehnică, tehnologia de măsurare electrică, comandă şi reglare şi încercarea materialelor a fost responsabilă sucursala Kremsmüller din Schwechat. În atelierele din Steinhaus au fost fabricate rezervorul de stocare, schimbătorul de căldură şi coloana de distilare. Punctul de lucru Gänserndorf a fost însărcinat cu conductele şi montarea tuturor componentelor instalaţiei. Atelierul mecanic din Krieglach a contribuit cu elementele rotative şi componentele pentru transportul presiunii. Astfel, întregul proiect a putut fi realizat cu un concept unitar. Interfeţele inutile au fost eliminate, toate diviziile au colaborat optim şi au contribuit la succesul şi rapiditatea execuţiei proiectului. Doriţi mai multe informaţii despre proiect? Cu un clic pe simbolul scrisorii puteţi lua legătura prin e-mail cu persoana noastră de contact.
Noiembrie 2016
Electrotehnică pentru cunoscători
Electrotehnică pentru cunoscători
Divizia de măsurare electrică, comandă şi reglare a derulat o comandă pentru extinderea unei ferme bio. Ucenicii noştri au construit distribuitoarele pentru noua unitate de producţie a brânzeturilor
O echipă total diferită decât de obicei a realizat un proiect în domeniul măsurării electrice, comenzii şi reglării în Lichtenegg, regiunea Bucklige Welt. O fermă locală de capre îşi extindea activitatea cu o nouă unitate de producţie a brânzeturilor şi căuta un constructor de distribuitoare. I-a fost recomandat Kremsmüller, un partener solid şi de încredere pentru construcţia dulapurilor de comandă. Proiectarea a fost efectuată în strânsă colaborare cu clientul. Kremsmüller a livrat pentru toate cerinţele soluţii adecvate, conform normativelor aplicabile. Lucrările de producţie au fost executate de opt ucenici în atelierele de măsurare electrică, comandă şi reglare. Aceştia au construit un distribuitor de energie şi trei distribuitoare de măsurare, comandă şi reglare pentru automatizare. Deoarece pentru diferite lactate, cum sunt brânzeturile şi iaurtul, sunt necesare numeroase măsurători. În afară de lucrările de proiectare şi execuţie a dulapurilor de comandă ale distribuitoarelor, Kremsmüller a fost responsabil şi cu verificarea întregii instalaţii. Datorită verificării efectuate de o singură echipă, o parte a proiectului a putut fi pusă în funcţiune încă înainte de finalizarea tuturor lucrărilor. Recepţia finală, în cadrul căreia a fost confirmată execuţia impecabilă a tuturor instalaţiilor, conform normativelor aplicabile, s-a desfăşurat fără probleme. Aveţi întrebări referitoare la proiect? Faceţi clic pe Contact şi luaţi legătura prin e-mail cu experţii noştri.
Octombrie 2016
Intervenţie masivă la o maşină de hârtie arsă
Intervenţie masivă la o maşină de hârtie arsă
Instalaţia a fost repusă în funcţiune după doar 80 de zile. O contribuţie importantă la rapiditatea lucrărilor de reparare a fost adusă de departamentele: construcţia conductelor şi măsurare electrică, comandă şi reglare
După ce la fabrica de hârtie din Laakirchen a izbucnit un incendiu, mai exact la una dintre maşinile de hârtie din zona preselor, a fost necesară o intervenţie rapidă. 14 echipaje cu un număr total de 250 de pompieri au luptat cu flăcările, dar, cu toate acestea, pagubele au fost majore. A fost estimată o întrerupere totală a activităţii pentru o perioadă de o jumătate de an. Ordinul de mărime al tuturor lucrărilor de reparaţie: au trebuit curăţate 70.000 m² de pereţi, construcţia, precum şi toate componentele maşinii şi cilindrii, au trebuit repozate 100 km de cabluri, inclusiv traseele acestora şi au trebuie reinstalate 4 km de conducte hidraulice. De asemenea, a fost nevoie de 30 ml de dulapuri noi pentru mecanismele de acţionare – în calitate de partener tradiţional şi de încredere, şi acest proiect major spontan a fost găzduit sub umbrela Kremsmüller. Toate părţile implicate s-au străduit să pună cât mai rapid maşina în funcţiune. Având în vedere faza de proiectare care aproape că a lipsit, putem vorbi de o adevărată performanţă. „Toate comenzile de materiale au trebuit livrate cât mai repede posibil, ceea ce s-a şi întâmplat. Am avut 60 de oameni la faţa locului şi am lucrat în schimburi de zi şi de noapte, concomitent cu alţi furnizori şi parteneri. Coordonarea de către clientul nostru a tuturor părţilor implicate în lucrările de reparare a contribuit semnificativ la derularea rapidă a proiectului”, a subliniat şeful de departament Rudolf Raberger. Într-adevăr, maşina de hârtie arsă a fost repusă în funcţiune după doar 80 de zile, de două ori mai rapid decât a fost planificat iniţial. Doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre proiect? Faceţi clic pe Contact şi luaţi legătura prin e-mail cu experţii noştri.
Octombrie 2016
20 de tone de cupru pentru o staţie de extracţie
20 de tone de cupru pentru o staţie de extracţie
Un proiect amplu având ca obiect tehnologia de măsurare electrică, comandă şi reglare în domeniul petrochimic a fost finalizat cu succes. Toate instalaţiile sunt protejate împotriva exploziilor
Staţia de extracţie Auersthal a primit componente noi. Extinderea serveşte separării petrolului şi a apei în cadrul procesului de prelucrare a ţiţeiului. Capacitatea de stocare a fost dublată la 900m³/h. Echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare a fost responsabilă pentru toate etapele de lucru pentru instalaţiile de alimentare, comandă şi monitorizare executate în cadrul lucrărilor de extindere. De asemenea, experţii au fost totodată parteneri direcţi de contact pentru alţi furnizori de materiale din domeniul tehnologiei de măsurare electrică, comandă şi reglare. Această minimizare a interfeţelor a garantat clientului o derulare foarte eficientă a proiectului. Pentru toate lucrările de montaj au fost montate la suprafaţă sau îngropate 20 de tone de cupru sub formă de şine şi cabluri, au fost executate 35 de diferite dulapuri de comandă şi câteva alte instalaţii. „Am finalizat proiectul la termen şi am executat toate instalaţiile la cel mai înalt standard industrial”, a declarat directorul de proiect. Doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre acest proiect sau informaţii generale despre divizia noastră de măsurare electrică, comandă şi reglare? Faceţi clic pe Contact (simbolul scrisorii din dreapta) şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
August 2016
Renovare completă după 35 de ani
Renovare completă după 35 de ani
Instalaţia electrică a unui nod de distribuţie a gazelor naturale din oraşul Wiener Neustadt se află acum din nou la cel mai înalt nivel tehnologic
Instalaţia electrică a unui nod de distribuţie din Wr. Neustadt ajunsese la o vârstă înaintată. Echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare s-a ocupat de înnoirea mecanismelor de acţionare a armăturilor, precum şi de înnoirea aerotermelor, a contoarelor şi de alimentarea lor electrică. Au fost proiectate, confecţionate şi montate douăsprezece dulapuri de comandă, iar acestea au fost racordate după verificarea prealabilă, efectuată de TÜV. Cablajul a fost refăcut de la zero. A fost înlocuit şi dulapul de comandă, împreună cu unitatea de comandă a generatorului diesel de curent de urgenţă. Per ansamblu, componentele vechi nu mai corespundeau nivelului tehnologic actual. Un aspect remarcabil: toate lucrările din camera de reglare au fost efectuate fără întreruperea activităţii. De asemenea, trebuia respectat un grafic de execuţie cu termene strânse. Pentru aceasta este nevoie efectiv de angajaţi experimentaţi, care ştiu bine meserie. Pentru instalaţia de iluminare protejată împotriva exploziilor, executată la o înălţime de şase metri, a fost montată o schelă pe două macarale rulante, deoarece nu a putut fi montată o schelă „normală”. Această idee inovatoare a fost lăudată de client şi a contribuit în mare măsură la siguranţa angajaţilor. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii referitoare la acest proiect sau alte proiecte în domeniul măsurării electrice, comenzii şi reglării, faceţi clic pe Contact. Solicitarea dumneavoastră va merge direct în căsuţa de mail a experţilor noştri.
Mai 2016
Echipamente electrice pentru 400 de refugiaţi
Echipamente electrice pentru 400 de refugiaţi
Kremsmüller a cablat în timp record tabăra de containere din incinta Aeroportului Viena. Au fost necesare 2100 de ore de montaj
Pentru a reduce aglomeraţia din tabăra de refugiaţi din Traiskirchen, în luna octombrie a fost contractată construirea unei tabere de containere în incinta Aeroportului Viena. Kremsmüller a primit comanda de execuţie a întregii instalaţii electrice. Punctul cheie: spaţiile de cazare pentru aproximativ 400 de refugiaţi trebuiau finalizate până în luna decembrie, respectiv recepţia instalaţiei trebuia efectuată de către autorităţi la începutul lunii decembrie. A fost vorba despre un interval realmente scurt, în care lucrările trebuiau coordonate cu celelalte părţi participante la proiect. Cu toate acestea, s-a reuşit respectarea termenului şi finalizarea tuturor lucrărilor în luna noiembrie. Pentru totalul de 260 de containere au fost necesare aproximativ 2100 de ore de montaj. Au fost montaţi opt kilometri de cabluri, au fost executate instalaţiile de iluminare de siguranţă şi de evacuare, precum şi instalaţiile de iluminare exterioară, au fost montate centralele pentru iluminarea de avarie şi distribuitoarele, au fost realizate sisteme secundare de încălzire pentru conductele exterioare de apă şi au fost executate numeroase alte lucrări. Doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre acest proiect sau despre divizia de măsurare electrică, comandă şi reglare? Faceţi clic în dreapta pe Contact şi veţi fi redirecţionat către responsabilii noştri.
Martie 2016
Renovări ample la rafinăria Wilhelmshaven
Renovări ample la rafinăria Wilhelmshaven
Fosta rafinărie din Wilhelmshaven este în prezent renovată şi transformată într-un uriaş depozit
Întreaga platformă de rezervoare cu o capacitate de 1,2 milioane de metri cubi este modificată astfel încât toate rezervoarele să poată fi folosite flexibil pentru stocarea produselor pe bază de uleiuri minerale, ca de exemplu ţiţei, benzină, motorină sau chiar combustibil pentru aeronave. Rezervoarele sunt deja umplute la capacitate de 95 %. Până la sfârşitul anului urmează a fi instalate aproximativ opt kilometri de conducte, inclusiv armături. Conductele au un diametru de până la 40 de ţoli. La mijlocul lunii septembrie au început lucrările pentru tehnologia de măsurare electrică, comandă şi reglare. Şi lucrările de transformare şi renovare a instalaţiei de GPL sunt în plină desfăşurare. În funcţie de evoluţia pieţei, numeroase alte componente ale instalaţiilor aşteaptă şi ele să fie revitalizate. Zeci de ani de experienţă în domeniul petrochimiei şi toate sectoarele de lucrări aferente: acesta este factorul cheie pentru care clienţii au încredinţat această provocare în mâinile Kremsmüller. Doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre acest proiect? Faceţi clic pe Contact (simbolul scrisorii) şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
Decembrie 2015
Staţii de telefonie mobilă la drum cu „high speed”
Staţii de telefonie mobilă la drum cu „high speed”
Evenimente precum Frequency & Co se bazează pe o transmisie foarte rapidă a datelor. În viitor nu ar mai trebui să auzim de reţele suprasolicitate
Echipa de experţi în înaltă frecvenţă desfăşoară începând din 2004 intervenţii mobile în domeniul prestării serviciilor de telefonie mobilă. Printre evenimentele care beneficiază de servicii se numără cele organizate în landurile Austria Inferioară, Burgenland, Viena, precum şi câteva evenimente din Kärnten şi Steiermark. Evenimente renumite, precum Festivalul Donauinsel, Frequency, Nova Rock, dar şi etapele de cupă mondială la schi FIS şi concertele organizate în Wiener Krieau se bazează pe tehnologia Kremsmüller. În acest an dubiţa de telefonie mobilă şi turnurile-schelă au fost adaptate noilor cerinţe tehnologice. Acestea pot fi folosite acum pentru toate tehnologiile – de la telefonie GSM la transmisie de date LTE. Spre exemplu videoclipurile pe care mii de participanţi la evenimente încearcă să le transmită deseori simultan nu vor mai suprasolicita în viitor reţeaua. De acum cantităţile uriaşe de date pot fi procesate şi transmise fără probleme în reţeaua de telefonie mobilă. Turnurile-schelă provizorii cu o înălţime de 18 metri rezistă la viteze ale vântului de până la 150 de kilometri pe oră. Aceste turnuri şi dubiţa de telefonie mobilă cu un stâlp de emisie cu o înălţime de 20 de metri pot fi folosite pe întregul teritoriu al Austriei. Doriţi mai multe informaţii? Faceţi clic pe Contact şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
Noiembrie 2015
Informaţii practice transmise intuitiv
Informaţii practice transmise intuitiv
În Application Training Center (ATC) se exersează de zor. Kremsmüller mizează pe principiul „learning by doing” pentru calificarea tehnologilor de măsurare şi reglare
Ideea iniţială a fost dezvoltarea unor standuri de încercare pentru instituţii de învăţământ, precum şcolile profesionale tehnice, pentru a îmbunătăţi calificarea viitorilor tehnicieni de măsurare şi reglare. În cadrul acestui proiect de cooperare Kremsmüller a fost responsabil cu cablarea dulapurilor de comandă, recipientele sub presiune şi întregul prototip. Câteva centre ATC sunt deja în funcţiune în diferite instituţii de învăţământ. Pentru Kremsmüller aceste activităţi în folosul tinerilor nu au fost însă suficiente. De curând a fost montată o instalaţie proprie pe care ucenicii în tehnologia de măsurare şi reglare exersează între timp de zor. Prin intermediul acestui centru ATC viitorii tehnicieni pot fi instruiţi în condiţii optime şi înainte de a împlini vârsta de 18 ani, fiind astfel pregătiţi corespunzător pentru lucrările practice. Conform legii tehnicienii de măsurare şi reglare nu au voie să lucreze la instalaţiile „reale” ale clienţilor decât după împlinirea vârstei de 18 ani. Până acum tinerii erau practic lipsiţi de experienţă atunci când ajungeau la această vârstă. Integrarea centrului ATC în cursurile de calificare înseamnă un progres mare inclusiv pentru respectarea celor mai exigente standarde de calitate. Doriţi mai multe informaţii despre ATC? Faceţi clic pe Contact şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
Octombrie 2015
Încarcă mai multe noutăţi