Metallurgie
Metallurgie

Metallurgie (RO)

Noutăţi
Lucrări la temperaturi foarte mari
Lucrări la temperaturi foarte mari
Zece kilometri de cabluri au fost montate de echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare pentru automatizarea şi comanda unei instalaţii de turnare a oţelului
Pentru sistemul electrotehnic al unui scaun de înclinare a oalei şi al unui cuptor de oală au fost executate două instalaţii. Echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare a fost responsabilă cu executarea a cinci dulapuri MCC, precum şi a câte şase dulapuri de comandă şi staţii de operare. Pentru a insufla viaţă instalaţiilor, în fabrică a fost montat un kilometru de cablu inelar şi aproape zece kilometri de cabluri de putere şi de comandă. Într-un mediu în care se prelucrează oţel fluid astfel de lucrări sunt deosebit de dificile. Oalele de turnare a oţelului sunt încălzite de cuptor până la 1100 de grade şi sunt menţinute calde. Spiralele necesare de încălzire sunt reglate de tehnologia de automatizare. După turnarea oţelului oala de turnare trebuie pregătită pentru următoarea şarjă. Această operaţie are loc într-un scaun de înclinare a oalei, care răsuceşte cu 360 de grade recipientul cu o greutate de 64 de tone pentru a fi curăţat. Doriţi să aflaţi mai multe despre acest proiect? Faceţi clic în dreapta pe Contact (simbolul scrisorii) şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
Octombrie 2015
Instalaţii performante pentru o fabrică de aluminiu din Rusia
Instalaţii performante pentru o fabrică de aluminiu din Rusia
Toate instalaţiile electrice şi de automatizare sunt executate de echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare
La est de lanţul central al Munţilor Ural, la o distanţă de 100 de kilometri de Ekaterinburg, ia naştere o nouă fabrică de laminare la cald şi la rece a aluminiului. Aici sunt livrate din Austria două instalaţii cu dimensiuni diferite pentru verificarea plăcilor din aluminiu cu o lungime de până la 33 de metri şi o grosime de până la 210 milimetri. Instalaţiile pot măsura valori precum planeitatea, rectangularitatea, grosimea, temperatura şi conductivitatea componentelor metalice. Conductivitatea oferă informaţii privind structura şi eventualele defecte ale materialului. Toate instalaţiile electrice şi de automatizare sunt executate de echipa de măsurare electrică, comandă şi reglare. Printre acestea se numără, printre altele, aplicaţia software adecvată, schiţele electrice, vizualizarea instalaţiilor, construcţia dulapurilor de comandă, lucrările de montaj pentru punerea preliminară în funcţiune, cablarea şi stabilirea traseelor cablurilor. Este vorba despre o activitate complexă, deoarece trebuie utilizate numeroase proceduri de măsurare şi trebuie efectuată o prelucrare minuţioasă a datelor. De asemenea, Kremsmüller asigură prestaţiile de inginerie de detaliu, lucrările de montaj şi punere în funcţiune la faţa locului în Rusia. După efectuarea cu succes a probei de funcţionare în prezent are loc livrarea tuturor componentelor. Doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre acest proiect? Faceţi clic în dreapta pe Contact (simbolul scrisorii) şi veţi fi redirecţionat către experţii noştri.
August 2015
Instalaţie de suflare a prafului de cărbune pentru o oţelărie
Instalaţie de suflare a prafului de cărbune pentru o oţelărie
Optimizarea alimentării cu energie în industria siderurgică
Preţurile materiilor prime, care au crescut enorm de la începutul anilor 2000 şi instabilitatea acestor preţuri obligă companiile, în special concernele siderurgice să caute noi soluţii de alimentare cu energie. Multe oţelării au început să înlocuiască o parte din cocs şi combustibilul greu cu praful de cărbune, care este mai avantajos sub raportul costurilor. La o mare oţelărie austriacă Kremsmüller a asigurat lucrările de construcţie şi de montare a tubulaturii instalaţiilor de suflare a prafului de cărbune de la moara de cărbune la furnale. Tot Kremsmüller a executat şi lucrările de montare a tubulaturii instalaţiilor de la turnurile de distribuţie. Tubulatura are o lungime totală de 6.000 de metri de conducte cu diametre nominale cuprinse între DN 25-500. Echipamentul care a trebuit montat a cântărit în total 72 de tone. Echipa Kremsmüller de la filiala din Linz a asigurat lucrările de confecţionare a şase tone de construcţii metalice. Doriţi să aflaţi mai multe despre diferitele proiecte din domeniul construcţiei instalaţiilor? Faceţi clic pe Contact şi luaţi legătura direct cu expertul.
Aprilie 2015
Tubulatură într-o oţelărie
Tubulatură într-o oţelărie
Kremsmüller responsabil pentru sistemul complet de conducte al unei linii de producţie pentru sârmă laminată
În oţelăria clientului, una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Germania, era proiectată modernizarea liniei de producţie pentru sârmă laminată. Laminorul trebuia reconstruit în întregime. Kremsmüller a fost responsabil cu livrarea şi montajul întregii tubulaturi pentru substanţe tehnologice. Lucrările de construcţie au fost precedate de lucrări complexe de proiectare. Montajul sistemelor de conducte a avut loc în două etape. În prima etapă de montaj Kremsmüller a montat 140 de tone de conducte din material inoxidabil. Toate lucrările au fost executate fără întreruperea proceselor tehnologice. În a doua etapă de montaj a fost finalizat laminorul de sârmă. Pentru aceasta echipa a beneficiat de oprirea anuală a instalaţiei cu o durată de două luni. În această etapă de o importanţă deosebită a proiectului Kremsmüller a montat alte 35 de tone de sisteme de conducte. În total au fost prestate 70.000 de ore de montaj. Finalizarea exactă şi la termen a lucrărilor a fost posibilă datorită proiectării, cooperării excelente cu celelalte societăţi implicate în proiect, precum şi colaborării optime cu clientul. Noua linie de producţie a sârmei a putut fi pusă în funcţiune la termenul planificat şi, mai ales, fără a fi necesară o oprire suplimentară a instalaţiei. Doriţi să aflaţi mai multe despre proiect? Un clic pe Contact este suficient, iar experţii în construcţia conductelor vă vor oferi informaţiile necesare.
Ianuarie 2015
Atenţie apă!
Atenţie apă!
Debitul de apă de 30.000 metri cubi pe oră asigură acum necesarul de apă rece al clientului.
Kremsmüller a asigurat necesarul de apă rece din fabrica unui mare concern de prelucrare a oţelului. Clientul şi-a extins în permanenţă capacitatea fabricii. În felul acesta a crescut şi necesarul de apă rece. După ce apa din pârâul din apropiere nu a mai fost suficientă, a fost dezvoltat un nou concept de alimentare. Un râu aflat la o distanţă de 2,3 kilometri a jucat un rol principal. Cu 7.400 metri de conducte Kremsmüller a realizat legătura între râu şi fabrică. Câte două conducte de aducţie şi de retur asigură funcţionalitatea optimă. Diverse conducte de racord şi de compensare au fost pozate subteran.   Înainte ca experţii sudori de la Kremsmüller să se apuce de lucru, au trebuit să susţină la faţa locului o probă de îndemânare. Doar cei care au obţinut rezultate satisfăcătoare sub privirea exigentă a unui expert extern, au avut voie să participe la proiect. Astfel au fost create condiţiile cadru pentru cordoane de sudură de primă mână.   Conductele de oţel cu diametre de până la DN 1600 transportă 30.000 metri cubi de apă pe oră. Apa este pompată în fabrica clientului pe un traseul al conductelor cu galerii şi punţi. Odată ce şi-a făcut treaba, este transportată înapoi. Bineînţeles fără a polua mediul înconjurător. Datorită diferenţei mari de înălţime, returul poate fi utilizat cu ajutorul unei turbine chiar şi pentru generarea ecologică a energiei.  
Octombrie 2008
Mai multă tensiune
Mai multă tensiune
…aceasta se cere atunci când se extinde unul dintre cei mai mari producători de oţel din Europa.
Mii de amperi sunt acum distribuiţi în condiţii de siguranţă spre zonele de lucru de către noua staţie de transformare extinsă. Experţii Kremsmüller în tehnica electrică, de măsurare, comandă şi reglare au montat 11 kilometri de şine de curent în staţia de transformare de 110kV. Au fost folosite tuburi inelare stabile şi rezistente la scurtcircuite. Astfel este garantă o siguranţă maximă şi în cazul eventualelor defecţiuni.   În cadrul lucrărilor de montaj poziţionarea simetrică şi în spaţii înguste a liniilor a fost deosebit de importantă. Liniile trifazate cu diametre de 50 până la 120 milimetri străbat staţia de transformare cu lungimea de 200 de metri şi trei etaje. Astfel de linii pot fi aduse la forma corectă doar cu maşini de curbat. Iar în cadrul acestor operaţiuni este necesar un know-how corespunzător, deoarece defecţiunile şi crăpăturile pot avea un efect fatal.   Împreună cu echipamentul, ca de exemplu întrerupătoare şi cuplaje au fost montate în total cinci tone de aparate şi linii de înaltă tensiune.   Beneficiarul a surprins experţii electricieni de la Kremsmüller cu o nouă comandă neobişnuită. În urma finalizării lucrărilor electrice o firmă de construcţii a cauzat o murdărire a instalaţiei. Operaţia de curăţare a putut fi efectuată doar de experţii Kremsmüller – doar prin noi clientul a avut garanţia asigurării corespunzătoare a instalaţiei aflate în exploatare.   Doriţi să aflaţi mai multe despre acest proiect? Faceţi clic în dreapta pe „Contact“ şi luaţi legătura direct cu experţii.
Octombrie 2007
170 de tone de conducte de gaz
170 de tone de conducte de gaz
Un furnal cu grindă elevatoare a fost montat pentru unul dintre cele mai mari concerne europene de prelucrare din industria oţelului
Într-un furnal cu grindă elevatoare bramele de oţel sunt încălzite la cca. 1.200°C . Aceasta permite prelucrarea ulterioară pentru obţinerea tablei de oţel. Aceste furnale deosebit de eficiente se remarcă prin sistemul de încălzire de pe două laturi. O reţea largă de conducte asigură alimentarea cu gaz industrial.   În total au fost livrate şi montate 170 de tone de conducte de gaz precum şi un circuit de răcire cu evaporare. Instalaţia este acum alimentată în condiţii de siguranţă cu azot, gaz metan şi gaz de furnal.   Proiectul a fost completat prin instalarea tuturor conductelor hidraulice. După 35.000 de ore de montaj noul furnal a fost pus cu succes în funcţiune.
Octombrie 2007